Zapytania ofertowe

Wyniki wszystkich opublikowanych ogłoszen zamieszone są w portalu Baza konkurencyjności 


ROZEZNANIE RYNKU nr 1/RR/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 28.02.2019r.

dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę realizacji usługi szkoleniowej w ramach projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego –konkurs

 

http://szkoleniaotwarte.cargo.edu.pl/gallery/Rozeznanie rynku_Pracownik IT.pdf

http://szkoleniaotwarte.cargo.edu.pl/gallery/Formularz Ofertowy+oświadczenie_Pracownik IT.docx

 

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 02.08.2018

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia z zakresu tematyki „Asystent działu sprzedaży internetowej” wraz egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 12 osób) .


Zapytanie ofertowe nr 10/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 16.01.2018

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie kursu ECDL oraz szkolenia p.t. pracownik administracyjno – biurowy oraz organizację egzaminów po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 09/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 19.12.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie kursu ECDL oraz szkolenia p.t. pracownik administracyjno – biurowy oraz organizację egzaminów po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 08/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 12.12.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie kursu ECDL oraz organizację egzaminu po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 07/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 11.12.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie 3 edycji szkolenia p.t. Pracownik administracyjno-biurowy oraz organizacja egzaminu po zakończeniu szkoleń.


Zapytanie ofertowe nr 06/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 17.11.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie  kursu ECDL Standard oraz organizację egzaminu po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 05/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 27.10.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie  kursu ECDL Standard oraz organizację egzaminu po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 04/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 18.10.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę   przeprowadzenie  szkolenia zawodowego „Spawacz metodą MAG” oraz „Spawacz metodą TIG” oraz organizację egzaminu po zakończeniu szkoleń dla osób biorących udział w projekcie.


Zapytanie ofertowe nr 03/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 27.09.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę  w  zapewnienia cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu


Zapytanie ofertowe nr 02/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16  - ANULOWANE


Zapytanie ofertowe nr 01/ZO/POWR.01.02.01-24-0045/16 z dnia 22.08.2017

W związku  z realizacją projektu „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” nr POWR.01.02.01-24-0045/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę  doradztwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania oraz usługę pośrednictwa pracy  dla uczetsników projektu.