Szkolenia

W ramach projektu zaplanowaliśmy dla Państwa następujące formy wsparcia:

I. SPOTKANIA  Z DORADCĄ ZAWODOWYM - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, których celem jest utworzenie  Indywidualnego Planu Działania oraz jego weryfikacja.

II. WSPARCIE SZKOLENIOWE - szkolenia zawodowe dostosowane do możliwości każdej z osób, wybrane przez uczestników zgodnie z IPD, uwzględniające oczekiwania rynku pracy, wpisujące się w wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz kończące się egzaminem oraz przyznaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

III.  STAŻE ZAWODOWE - 3-miesięczny staż zawodowy, 5 dni w tygodniu, 8h/dzień (7h w przypadku osób z niepełnosprawnością o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

IV. POŚREDNICTWO PRACY -  konsultacje indywidualne z Pośrednikiem Pracy - śr. 10 h/os. (zegarowych) ustalane indywidualnie z pośrednikiem, dostępność w całym okresie udziału w projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

Miejsce realizacji szkoleń, staży oraz cyklu doradczego: teren województwa śląskiego.

 

Harmonogram szkoleń

Szkolenie_MAG_I grupa

Szkolenie TIG I grupa

Szkolenie ECDL I grupa

Szkolenie MAG II grupa

Szkolenie ECDLII grupa

Szkolenie MAG II grupa

Szkolenie ECDL II grupa

Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy I grupa

Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy II grupa

Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy III grupa

Szkolenie ECDL III gr

Szkolenie ECDL IV grupa

Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy IV grupa

Szkolenie pracownik administracyjno-biurowy V grupa

Szkolenie ECDL V grupa

Szkolenie Wirtualny asystent działu sprzedaży gr.VIII

Szkolenie Pracownik IT . Rozszerzony zakres obslugi komputerowyh: OFFICE, Bazy danych, Projektowanie Stron WWW, Programy Graficzne gr 9.pdf

Harmonogram staży

Harmonogram staże